O naszej przychodni

O naszej przychodni

Zapraszamy naszych Pacjentów do naszej Poradni w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej 36 w dni powszednie w godzinach 8:00 do 18:00, zgłoszenia wizyt domowych przyjmowane są po konsultacji z lekarzem prowadzącym. Gabinet zabiegowy jest czynny od godziny 8:00 do 18:00. Poradnia nasza ma podpisaną umowę na świadczenie usług medycznych z Wielkopolskim Oddziałem Narodowego Fundusz Zdrowia. Przychodnia przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych.

NZOZ PozMed działa od dnia 8 grudnia 2009 roku, zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody Wielkopolskiego pod numerem W-30-023697.Spółka nasza zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000337205.

NIP 777-31-35-438. Regon 301202630.

Rachunek bankowy 42 1950 0001 2006 5729 9654 0002.

Badania specjalistyczne

Badania analityczne wykonywane są na podstawie zlecenia lekarza prowadzącego w Laboratorium "Diagnostyka". Punkt pobrań na terenie naszej przychodni czynny jest we wtorki i czwartki w godzinach od 8:00 do 11:00. Diagnostyka RTG i USG wykonywana jest w Szpitalu w Puszczykowie. USG także w Centrum Medycznym Lumedica w Luboniu, ul. Żabikowska 63.Nie są wymagane skierowania na konsultacje do lekarzy: ginekologa i położnika, stomatologa i psychiatry. Wykaz poradni mających podpisaną umowę na świadczenie usług medycznych znajduje się na stronach Replica Rolex watches Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia

Nocna i świateczna opieka lekarska

Niezależnie od miejsca zamieszkania każdy pacjent wymagający konsultacji lekarskiej czy pielęgniarskiej w godzinach nocnych oraz w weekendy i święta (przez całą dobę) może zgłosić się do dowolnie wybranej placówki realizującej ten rodzaj świadczeń w ramach umowy z NFZ. rolex replica watches Od godziny 18:00 do 8:00 w dni powszednie oraz w soboty, niedzielę i święta przez całą dobę Pacjenci nasi uzyskają pomoc medyczną, lekarską i pielęgniarską w Nocnej Opiece Lekarskiej na terenie miasta Poznania lub województwa wielkopolskiego. Od dnia 1 marca 2011 nie obowiązuje żadna rejonizacja, chory sam podejmuję decyzję z którego punktu pomocy lekarskiej chce skorzystać. Zadzwoń i sprawdź gdzie masz najbliżej telefon 800-800-805 z telefonów komórkowych 194-94..