Pobyt lub zamieszkanie w Unii Europejskiej

Strefa Schengen obejmuje Austrię, Belgię, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Islandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Norwegię, Polskę, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Szwajcarię, Węgry i Włochy.

Leczenie szpitalne w nagłych wypadkach w nagłych wypadkach w każdym miejscu w UE dzwoń pod numer 112, aby wezwać pogotowie. Połączenie jest bezpłatne. W przypadku hospitalizacji w nagłych wypadkach podczas wyjazdu do innego kraju UE posiadanie przy sobie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego uprości sprawy związane z administracją i zwrotem kosztów publicznej opieki zdrowotnej. Po powrocie do domu leczenie może być w razie potrzeby kontynuowane. Będziesz musiał pokryć wydatki i złożyć wnioski o zwrot wszelkich kosztów poniesionych za granicą. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie obejmuje prywatnej opieki zdrowotnej, upewnij się więc, że personel medyczny nie traktuje Cię jako "prywatnego pacjenta" i że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest akceptowana. Pamiętaj, że w przypadku wyjazdu za granicę specjalnie w celu leczenia obowiązują inne zasady.

Recepty wystawione w Polsce. Recepta wystawiona przez lekarza w Twoim kraju jest ważna we wszystkich krajach UE. Jednak wszystkie lekarstwa sprzedawane w UE muszą być dopuszczone do obrotu, za co odpowiadają władze krajowe jednego lub kilku państw. Oznacza to, że kiedy pokażesz wystawioną przez swojego lekarza receptę aptekarzowi w innym kraju, przepisany lek może nie być dostępny lub może nosić inną nazwę. Poproś lekarza o zapisanie składników leku i opisanie jego dawkowania - to pomoże miejscowemu aptekarzowi wydać Ci właściwy lek. Kupując za granicą leki przepisane przez lekarza w kraju, w którym mieszkasz, musisz liczyć się z koniecznością zapłacenia z góry ich pełnej ceny, mimo że w Twoim kraju nie jest to wymagane. Aby uzyskać zwrot kosztów leku, musisz udokumentować wydatki swojemu zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych. Zastosowana zostanie stawka zwrotu obowiązująca w Twoim kraju zamieszkania. Zapytaj swojego ubezpieczyciela, czy nalicza opłaty administracyjne za zwrot kosztów lekarstw kupionych za granicą.

Wizyta u lekarza za granicą Jeśli nagle zachorujesz podczas podróży do kraju UE i konieczna będzie wizyta u lekarza, nie musisz skracać wyjazdu, aby wrócić do swojego kraju na leczenie. Pójdź do miejscowego lekarza ze swoją Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego. Pamiętaj, że systemy opieki zdrowotnej i ubezpieczeń społecznych różnią się w poszczególnych krajach UE. W niektórych krajach należy zapłacić za leczenie bezpośrednio lekarzowi, w innych krajach odbywa się to bezgotówkowo. W niektórych krajach można wybrać lekarza, do którego się pójdzie, natomiast w innych zwrot kosztów leczenia przysługuje tylko wówczas, gdy zwrócisz się do lekarza przyjmującego w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej.

Planowane leczenie zgodnie z prawem UE, możesz ubiegać się o leczenie w innym kraju UE, jeśli: rodzaj leczenia, którego wymagasz, nie jest dostępny w Twoim kraju pochodzenia, ale obejmuje go Twoje obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne lub ze względu na uwarunkowania medyczne Twojego przypadku możesz nie zostać poddany leczeniu na czas. Uwarunkowania medyczne obejmują natężenie bólu, charakter niepełnosprawności (która np. może Ci uniemożliwiać lub skrajnie utrudniać pracę), prawdopodobny przebieg choroby i historię leczenia. Jeśli chcesz, aby krajowy zakład ubezpieczeń zdrowotnych pokrył koszt leczenia szpitalnego za granicą, musisz zwrócić się do niego o uprzednią zgodę. Po uzyskaniu zgody na leczenie w innym kraju UE przysługuje Ci prawo do leczenia na takich samych warunkach, jak w przypadku osoby ubezpieczonej w danym kraju (musisz również ponieść takie same koszty).

Powrót na stronę główną serwisu PozMed